Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Ambito

ambito2018mAmbito orchestr Základní umělecké školy, Plzeň, Sokolovská 54 pod vedením Jana Podroužka začal zkoušet v listopadu roku 2014. Samotnému založení „Ambita“ předcházela dlouhá cesta, která začala v roce 2007.
V té době na Základní umělecké škole vznikla malá kapela s netradičním názvem „Pogrejvačka“. Na úplném začátku tvořilo kapelu pouze 7 členů.
Postupem let se začal hudební soubor rozrůstat a z původních sedmi členů se na podzim roku 2014 rozrostl do podoby velkého orchestru, který při plné síle čítá 55 muzikantů.
Tato velká proměna s sebou přinesla řadu změn. Mezi ně patří mimo jiné i možnost přípravy rozmanitějšího repertoáru, který není zaměřen pouze na jeden hudební styl, ale je možné realizovat skladby napříč všemi hudebními žánry.
S proměnou obsazení a repertoáru přišla i změna názvu souboru. Z původní „Pogrejvačky“ vznikl již zmíněný „Ambito Orchestr“ (Ambito=melodie). Pod tímto názvem vystoupil orchestr poprvé 10. května 2015 v soukromém pivovaru v Letinech. Od té doby vystoupil orchestr na celé řadě koncertů a festivalů nejen po České republice, ale i v zahraničí. 
Během tří let své existence se Ambito orchestr zařadil mezi kvalitní orchestry Základních uměleckých škol, o čemž svědčí získání prvního místa v celostátní soutěži orchestrů v Litvínově 9. 6. 2017.

                                               Více o nás najdete na našich stránkách 

                                                            www.ambito.cz

Dakso

Akordeonový soubor DAKSO (dětský akordeonový soubor) byl založen Danou Šaškovou v srpnu roku 1998 na letním táboře v Mokrosukách.
Za dobu své existence jím prošla celá řada akordeonistů (mimo jiné i současný dirigent Pavel Samiec).
Počet členů akordeonového souboru se rok od roku mění. Starší hráči odcházejí do velkého akordeonového souboru UNIVERSE a do našeho souboru zase přicházejí malí nováčci.
Na repertoáru souboru lze nalézt skladby různých období, charakterů i nálad. DAKSO vystupuje na koncertech školy, na soutěžích a festivalech.
V soutěžích ZUŠ získává DAKSO pravidelně první místa v krajských kolech.

Jamíci

jamiciDětský pěvecký sbor Základní umělecké školy, Plzeň, Sokolovská 54 funguje již řadu let. Skládá se ze dvou menších sborů podle věku žáků. Žáci od pěti do deseti let navštěvují sbor Jamíky, starší žáci zpívají pod vlastním názvem Jam Voice. Podle příležitostí a obtížnosti pěveckého repertoáru vystupují oba sbory buď samostatně, nebo spojí své pěvecké potenciály v jeden celek. Názvy obou sborů v sobě ukrývají místo, kde se pravidelně schází na zkouškách, a tím je pobočka hudební školy v plzeňské ulici U JAM. Zpívaný repertoár má sbor opravdu pestrý – lidové písně, umělé písně mnoha žánrů, písničky z filmů a pohádek, vánoční písně a koledy. Zakladatelkou sboru a současnou uměleckou vedoucí je Eva Skalová, korepetitorkou Táňa Vaněčková.

Spojený smyčcový orchestr

Spojený smyčcový orchestrSpojený smyčcový orchestr vznikl sdružením smyčcového souboru ZUŠ Bedřicha Smetany, který vedl Jan Rezek a smyčcového souboru ZUŠ Sokolovská pod vedením Jany Lejčkové. Takto vzniklo početnější hudební těleso, který mohl realizovat náročnější a zajímavější program. Orchestr hraje hudbu napříč žánry od barokních po soudobé skladatele. Soubor již také několikrát doprovázel talentované sólisty. Pravidelně se účastní i různých charitativních koncertů, vystupoval mimo jiné v Měšťanské besedě, v Pekle, Západočeském muzeu plzeňské radnici.

Universe

Akordeonový soubor UNIVERSEAkordeonový soubor Universe založil dirigent Václav Soubusta v roce 1996 na Základní umělecké škole Sokolovská 30 v Plzni. Členy souboru jsou převážně absolventi a pedagogové ZUŠ a absolventi Západočeské univerzity v Plzni.
První samostatné CD akordeonového souboru Universe s názvem UNIVERSE, které vyšlo v roce 2009, obsahovalo vážné i populární skladby české i zahraniční, např. Violentango Astora Piazzolly a Full-stop a Tarantellu Radka Dlouhého.
Repertoár souboru se průběžně mění a rozšiřuje, objevují se nové žánry a autoři. V době, kdy vychází druhé CD s názvem UNIVERSE 2014, plné známých populárních i filmových melodií, je v repertoáru souboru již řada nových, žánrově odlišných skladeb.