Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Ambito

ambito2018mAmbito orchestr Základní umělecké školy, Plzeň, Sokolovská 54 pod vedením Jana Podroužka začal zkoušet v listopadu roku 2014. Samotnému založení „Ambita“ předcházela dlouhá cesta, která začala v roce 2007.
V té době na Základní umělecké škole vznikla malá kapela s netradičním názvem „Pogrejvačka“. Na úplném začátku tvořilo kapelu pouze 7 členů.
Postupem let se začal hudební soubor rozrůstat a z původních sedmi členů se na podzim roku 2014 rozrostl do podoby velkého orchestru, který při plné síle čítá 55 muzikantů.
Tato velká proměna s sebou přinesla řadu změn. Mezi ně patří mimo jiné i možnost přípravy rozmanitějšího repertoáru, který není zaměřen pouze na jeden hudební styl, ale je možné realizovat skladby napříč všemi hudebními žánry.
S proměnou obsazení a repertoáru přišla i změna názvu souboru. Z původní „Pogrejvačky“ vznikl již zmíněný „Ambito Orchestr“ (Ambito=melodie). Pod tímto názvem vystoupil orchestr poprvé 10. května 2015 v soukromém pivovaru v Letinech. Od té doby vystoupil orchestr na celé řadě koncertů a festivalů nejen po České republice, ale i v zahraničí. 
Během tří let své existence se Ambito orchestr zařadil mezi kvalitní orchestry Základních uměleckých škol, o čemž svědčí získání prvního místa v celostátní soutěži orchestrů v Litvínově 9. 6. 2017.

                                               Více o nás najdete na našich stránkách 

                                                            www.ambito.cz

Dakso

Akordeonový soubor DAKSO (dětský akordeonový soubor) byl založen Danou Šaškovou v srpnu roku 1998 na letním táboře v Mokrosukách.
Za dobu své existence jím prošla celá řada akordeonistů (mimo jiné i současný dirigent Pavel Samiec).
Počet členů akordeonového souboru se rok od roku mění. Starší hráči odcházejí do velkého akordeonového souboru UNIVERSE a do našeho souboru zase přicházejí malí nováčci.
Na repertoáru souboru lze nalézt skladby různých období, charakterů i nálad. DAKSO vystupuje na koncertech školy, na soutěžích a festivalech.
V soutěžích ZUŠ získává DAKSO pravidelně první místa v krajských kolech.

Sborový zpěv

Tato výuka je pro stávající žáky hudebního oddělení zcela ZDARMA!!!

Sborový zpěv v naší ZUŠ vede paní učitelka Mgr. Zuzana Kuncová, která má s vedením sborů bohaté zkušenosti. Podílela se na vedení sborů v rokycanské ZUŠ, v současné době řídí sbor v ZŠ Jižní předměstí v Rokycanech, podílí se na vedení sboru v DJKT a vede také sbor dospělých ZůziZů.

Několik vět paní učitelky o sborovém zpěvu: Sborový zpěv je celý můj život a ráda bych, aby duch společného zpívání v dětech stále rostl a sílil. Budu se snažit, abych dětem ukázala tu správnou cestu a aby si našly lásku ke sborovému zpívání.

V případě zájmu volejte: Mgr. Zuzana Kuncová, tel. 775 605 077

 

Spojený smyčcový orchestr

Spojený smyčcový orchestrSpojený smyčcový orchestr vznikl sdružením smyčcového souboru ZUŠ Bedřicha Smetany, který vedl Jan Rezek a smyčcového souboru ZUŠ Sokolovská pod vedením Jany Lejčkové. Takto vzniklo početnější hudební těleso, který mohl realizovat náročnější a zajímavější program. Orchestr hraje hudbu napříč žánry od barokních po soudobé skladatele. Soubor již také několikrát doprovázel talentované sólisty. Pravidelně se účastní i různých charitativních koncertů, vystupoval mimo jiné v Měšťanské besedě, v Pekle, Západočeském muzeu plzeňské radnici.

Universe

Akordeonový soubor UNIVERSEAkordeonový soubor Universe založil dirigent Václav Soubusta v roce 1996 na Základní umělecké škole Sokolovská 30 v Plzni. Členy souboru jsou převážně absolventi a pedagogové ZUŠ a absolventi Západočeské univerzity v Plzni.
První samostatné CD akordeonového souboru Universe s názvem UNIVERSE, které vyšlo v roce 2009, obsahovalo vážné i populární skladby české i zahraniční, např. Violentango Astora Piazzolly a Full-stop a Tarantellu Radka Dlouhého.
Repertoár souboru se průběžně mění a rozšiřuje, objevují se nové žánry a autoři. V době, kdy vychází druhé CD s názvem UNIVERSE 2014, plné známých populárních i filmových melodií, je v repertoáru souboru již řada nových, žánrově odlišných skladeb.