Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Dakso

Akordeonový soubor Dakso (dětský akordeonový soubor) byl založen Danou Šaškovou v srpnu roku 1998 na letním táboře v Mokrosukách. Za dobu své existence jím prošla celá řada akordeonistů, mimo jiné i současný dirigent Pavel Samiec. Počet členů akordeonového souboru se rok od roku neustále mění. Starší hráči odcházejí do velkého akordeonového souboru Universe a do Daksa zase přicházejí mladí nováčci. Na repertoáru souboru lze nalézt skladby různých období, charakterů i nálad. Dakso vystupuje na koncertech školy, soutěžích a nejrůznějších festivalech.