Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Dakso

Akordeonový soubor DAKSO (dětský akordeonový soubor) byl založen Danou Šaškovou v srpnu roku 1998 na letním táboře v Mokrosukách.
Za dobu své existence jím prošla celá řada akordeonistů (mimo jiné i současný dirigent Pavel Samiec).
Počet členů akordeonového souboru se rok od roku mění. Starší hráči odcházejí do velkého akordeonového souboru UNIVERSE a do našeho souboru zase přicházejí malí nováčci.
Na repertoáru souboru lze nalézt skladby různých období, charakterů i nálad. DAKSO vystupuje na koncertech školy, na soutěžích a festivalech.
V soutěžích ZUŠ získává DAKSO pravidelně první místa v krajských kolech.