Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Online přihláška

!!! Vyplněním online přihlášky se uchazeč o studium automaticky nestává žákem školy !!!

Uchazeč o studium je povinen vykonat talentovou zkoušku a online přihláška musí být opatřena vlastnoručním podpisem zákonného zástupce v kanceláři Základní umělecké školy, Plzeň, Sokolovská 54.

Bližší informace na tel: 377 526 516

 

Pokračovat na online přihlášku