Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Online přihláška

!!! Vyplněním online přihlášky se uchazeč o studium automaticky nestává žákem školy !!!

Uchazeč o studium je povinen vykonat talentovou zkoušku. Po vykonání talentové zkoušky bude pro uchazeče připravena k podpisu přihláška, kterou zákonný zástupce podepíše na místě.

Bližší informace na tel: 377 526 516

 

Pokračovat na online přihlášku