Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Výtvarný obor ZUŠ Sokolovská, pracoviště U Jam 14


otevírá pro žáky od 5-ti let (1-2 roky dle věku dítěte)

přípravné studium - VÝTVARNÁ TVORBA

v rámci předmětu se děti hravou formou (prostřednictvím výtvarných a dramatických her) seznamují se základy výtvarného oboru, rozvíjí své výtvarné a estetické cítění, smyslové vnímání, grafomotorické dovednosti, získávají odvahu tvořit a zároveň spolupracovat a respektovat své spolužáky. Zároveň se učí samoobslužnosti při přípravě úklidu ateliéru.


pro žáky základní školy ( 7 let)

studium I.stupně – VÝTVARNÁ TVORBA A KULTURA

V rámci jednotlivých ročníků se mladí tvůrci seznámí s celou škálou výtvarných technik, pojetí, směrů a možností výtvarné komunikace klasické i moderní výtvarné tvorby a kultury. Vyučovací předměty zhrnují tvorbu PLOŠNOU (kresba malba, grafika v celé škále technologických variant a možností), PROSTOROVOU, akční a objektovou (cit pro prostorové vnímání a vnímání prostoru, cit pro povrchy a jejich kvality, tvarování a modelování z různých materiálů -keramická hlína, sádra, dráty- kov, papír, textil, dřevo apod.) a MULTIMEDIÁLNÍ (ta zahrnuje základy práce s digitální technikou a seznamuje se základy animace a animačních technik a technologií), v neposlední řadě je součástí výuky objevování souvislostí mezi sebou, okolním světem a světem umění také skrze dějiny výtvarné kultury.

 


Pro žáky 2. Stupně základních a škol a středních škol
Přípravné studium (pro nové žáky 1-2 roky)

studium II. stupně (4 roky) - VÝTVARNÁ TVORBA A KULTURA

V rámci výuky se mladý tvůrce zdokonaluje ve využívání všech výtvarných technik a technologií, specializuje se na jednu vybranou dle svých schopností a svého zájmu, učí se dlouhodobější a samostatné práci na jednom tématu, připravuje se na studium na střední či vysoké škole s výtvarným zaměřením.