Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Organizace školního roku 2018 - 2019

Zahájení školního roku je v pondělí 3.9. 2018 ve 14:00. Zápis probíhá v tento den od 14:00 do 17:00.

Konec 1. pololetí je ve čtvrtek 31. ledna 2019.
Vysvědčení za první pololetí se vydává ve formě opisu známek na poslední lednové hodině žáka.

Konec 2. pololetí je v pátek 28. června 2019.
Vysvědčení se vydává poslední týden výuky v hodině žáka.

Prázdniny

pondělí 29. října 2018 - úterý 30. října 2018 Podzimní prázdniny
sobota 22. prosince 2018 - středa 2. ledna 2019 Vánoční prázdniny
pátek 1. února 2019 Pololetní prázdniny
pondělí 25. února 2019 - neděle 3. března 2019 Jarní prázdniny
čtvrtek 18. dubna 2019 - pátek 19. dubna 2019 Velikonoční prázdniny
pondělí 29. června 2019 - neděle 1. září 2019 Hlavní prázdniny


Detaily viz stránky MŠMT