Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Jamíci

jamiciDětský pěvecký sbor Základní umělecké školy, Plzeň, Sokolovská 54 funguje již řadu let. Skládá se ze dvou menších sborů podle věku žáků. Žáci od pěti do deseti let navštěvují sbor Jamíky, starší žáci zpívají pod vlastním názvem Jam Voice. Podle příležitostí a obtížnosti pěveckého repertoáru vystupují oba sbory buď samostatně, nebo spojí své pěvecké potenciály v jeden celek. Názvy obou sborů v sobě ukrývají místo, kde se pravidelně schází na zkouškách, a tím je pobočka hudební školy v plzeňské ulici U JAM. Zpívaný repertoár má sbor opravdu pestrý – lidové písně, umělé písně mnoha žánrů, písničky z filmů a pohádek, vánoční písně a koledy. Zakladatelkou sboru a současnou uměleckou vedoucí je Eva Skalová, korepetitorkou Táňa Vaněčková.