Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Ambito

ambito2018mAmbito orchestr Základní umělecké školy, Plzeň, Sokolovská 54 pod vedením Jana Podroužka začal zkoušet v listopadu roku 2014. Samotnému založení „Ambita“ předcházela dlouhá cesta, která začala v roce 2007.
V té době na Základní umělecké škole vznikla malá kapela s netradičním názvem „Pogrejvačka“. Na úplném začátku tvořilo kapelu pouze 7 členů.
Postupem let se začal hudební soubor rozrůstat a z původních sedmi členů se na podzim roku 2014 rozrostl do podoby velkého orchestru, který při plné síle čítá 55 muzikantů.
Tato velká proměna s sebou přinesla řadu změn. Mezi ně patří mimo jiné i možnost přípravy rozmanitějšího repertoáru, který není zaměřen pouze na jeden hudební styl, ale je možné realizovat skladby napříč všemi hudebními žánry.
S proměnou obsazení a repertoáru přišla i změna názvu souboru. Z původní „Pogrejvačky“ vznikl již zmíněný „Ambito Orchestr“ (Ambito=melodie). Pod tímto názvem vystoupil orchestr poprvé 10. května 2015 v soukromém pivovaru v Letinech. Od té doby vystoupil orchestr na celé řadě koncertů a festivalů nejen po České republice, ale i v zahraničí. 
Během tří let své existence se Ambito orchestr zařadil mezi kvalitní orchestry Základních uměleckých škol, o čemž svědčí získání prvního místa v celostátní soutěži orchestrů v Litvínově 9. 6. 2017.

                                               Více o nás najdete na našich stránkách 

                                                            www.ambito.cz