Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Ambito orchestr

Ambito orchestr pod vedením Jana Podroužka začal zkoušet v listopadu roku 2014. Samotnému založení „Ambita“ předcházela dlouhá cesta, která začala v roce 2007. V té době na Základní umělecké škole vznikla malá kapela s netradičním názvem „Pogrejvačka“. Na úplném začátku tvořilo kapelu pouze 7 členů. Postupem let se začal hudební soubor rozrůstat a z původních sedmi členů se na podzim roku 2014 rozrostl do podoby velkého orchestru, který při plné síle čítá 68 muzikantů. Tato velká proměna s sebou přinesla řadu změn. Mezi ně patří mimo jiné i možnost přípravy rozmanitějšího repertoáru, který není zaměřen pouze na jeden hudební styl, ale je možné realizovat skladby napříč všemi hudebními žánry. S proměnou obsazení a repertoáru přišla i změna názvu souboru. Z původní „Pogrejvačky“ vznikl již zmíněný „Ambito Orchestr“ (Ambito=melodie). Pod tímto názvem vystoupil orchestr poprvé 10. května 2015 v soukromém pivovaru v Letinech. Od té doby vystoupil orchestr na celé řadě koncertů a festivalů nejen po České republice, ale i v zahraničí. Během tří let své existence se Ambito orchestr zařadil mezi kvalitní orchestry Základních uměleckých škol, o čemž svědčí získání prvního místa v celostátní soutěži orchestrů v Litvínově 9. 6. 2017.

Více o nás najdete na našich webových stránkách nebo Facebooku

https://www.facebook.com/ambitocz    

www.ambito.cz