Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Spojený smyčcový orchestr

Spojený smyčcový orchestr vznikl sdružením smyčcového souboru ZUŠ Bedřicha Smetany, který vedl Jan Rezek a smyčcového souboru ZUŠ Sokolovská pod vedením Jany Lejčkové. Takto vzniklo početnější hudební těleso, které může realizovat náročnější a zajímavější program. Orchestr hraje hudbu napříč žánry od barokních po soudobé skladatele. Pravidelně doprovází talentované sólisty a účastní se charitativních koncertů. Orchestr můžete vidět a slyšet na nejrůznějších pódiích, např. v Měšťanské besedě, Západočeském muzeu a na dalších místech v celém Plzeňském kraji.