Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Vítáme Vás na internetových stránkách Základní umělecké školy Sokolovská 54 v Plzni

Naše ZUŠ je tříoborová škola - vyučujeme předměty z hudebního, tanečního a výtvarného oboru. Ve všech oborech zajištují výuku pouze kvalifikovaní učitelé. Výuka probíhá v odpoledních hodinách. Ke studiu jsou přijímáni žáci od předškolního věku až po vysokoškolské studenty.

Škola pořádá mnoho kulturních akcí - koncerty, výstavy, výchovné koncerty, soutěžní přehlídky, semináře pro učitele. Žáci naší školy mají výborné výsledky na mnoha domácích a mezinárodních soutěžích, i při přijímacích zkouškách na školy s hudebním, výtvarným a tanečním zaměřením (konzervatoře, pedagogické vysoké školy apod.)

Během letních prázdnin výuka neprobíhá, ale některá oddělení pořádají letní soustředění nebo tábory se zaměřením na uměleckou činnost.