Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Krajské kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje 2023/2024

V pátek 5. dubna 2024 se v Základní umělecké škole J. S. Bacha v Dobřanech uskutečnilo Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje. Naši školu reprezentovalo 5 sólistů na housle, 1 sólistka na violu a 1 houslové duo ze smyčcových tříd paní učitelky Jany Lejčkové a paní učitelky Lenky Podroužkové. Naši žáci získali v nejrůznějších věkových kategoriích 5 prvních míst a 2 druhá místa. Kromě prvních míst slavíme též tři postupy do Ústředního kola soutěže. Postup získala houslistka Eliška Pechová ze třídy paní učitelky Jany Lejčkové, houslista Štěpán Blahna a violistka Dagmar Scherbaumová ze třídy paní učitelky Lenky Podroužkové. Štěpán Blahna ze třídy paní učitelky Lenky Podroužkové byl v konkurenci 47 sólistů oceněn cenou pro absolutního vítěze celé soutěže. Všem soutěžícím gratulujeme k jejich vynikajícím výkonům! Paním učitelkám též gratulujeme a děkujeme za jejich skvělou práci a v neposlední řadě děkujeme za skvělé klavírní doprovody paním učitelkám Janě Jechové a Monice Kudrnové! Elišce Pechové, Štěpánovi Blahnovi a Dagmar Scherbaumové držíme palce v Ústředním kole soutěže!

Výsledková listina k nahlédnutí zde:

Vítáme Vás na internetových stránkách Základní umělecké školy Sokolovská 54 v Plzni


ZUŠ byla založena v červnu roku 1988 jako 5. lidová škola umění v Plzni, se sídlem v areálu 78. MŠ. V roce 2010 bylo ředitelství přestěhováno do prostor Gymnázia Františka Křižíka, kde sídlí dodnes. Ve škole je možné pro děti od věku 5 let studovat tři obory (hudební, taneční, výtvarný). Hlavním zaměřením a cílem vzdělávání naší školy není pouze žáky připravovat pro uměleckou dráhu, ale především z nich vychovávat citově bohaté osobnosti. Učíme je poznávat kulturní hodnoty, vážit si jich a předávat je dalším generacím. Žáci naší školy se seznamují s historií a současností umění a učí se ho vnímat jako prostředek komunikace a sdělení vlastního postoje. Vizí školy je kultivovat osobnost žáka po stránce umělecké - rozvíjet jeho schopnosti, rozumět uměleckému dílu a mít schopnost rozlišovat jeho hodnotu. Naším cílem je vybavit žáky dovednostmi, nezbytnými k realizaci vlastního uměleckého záměru. Vzdělávat a vychovávat budoucí posluchače koncertů, návštěvníky divadel, výstav apod. Podporovat jejich seberealizaci v rámci uměleckého společenství, vést je k toleranci, spolupráci, ale i k důvěře v sebe sama. Připravujeme také budoucí studenty profesionálních hudebních škol a pedagogických fakult na jejich profesionální uměleckou dráhu.