Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Lejčková Jana


Výuka: Hra na housle

Oddělení: Smyčcové oddělení

Pozice: předseda PK

Ve školním roce 2010/2011 jsme uskutečnili zajímavý projekt. Sloučili jsme smyčcový soubor naší ZUŠ se souborem ZUŠ B.Smetany, který vede pan uč. J.Rezek. Takto vznikl velmi početný soubor, se kterým jsme mohli realizovat náročnější a zajímavější program. Tento soubor zvítězil v krajském kole soutěže ZUŠ v oboru smyčcových souborů. Vystupovali jsme mimo jiné na koncertech v Pekle, v Západočeském muzeu a na plzeňské radnici. Tyto fotografie jsou z posledního většího koncertu v ZPČ muzeu. Spojeny souborSpojeny souborSpojeny soubor