Alternativní veřejná doprava na venkově

Společnost pro veřejnou dopravu předložila v roce 2007 do veřejné soutěže v rámci Národního programu výzkumu a jeho dílčího programu Bezpečná a ekonomická doprava dva vlastní výzkumné záměry. Je pro nás velkým potěšením, že projekt Alternativní způsoby zajišťování veřejné dopravní obsluhy ve venkovských regionech obsadil ve své kategorii třetí místo a byl podpořen z prostředků Ministerstva dopravy ČR určených pro vědu a výzkum.
Na této stránce vás postupně seznamujeme s dílčími výstupy řešeného výzkumného projektu. V současné době je projekt již hotový a jednáme o možnosti uplatnit jeho výstupy. Níže jsou k dispozici roční a závěrečná výzkumná zpráva, které si můžete stáhnout a s uvedením zdroje používat pro svou potřebu. Další výstupy (plány stávající a navržené sítě v modelovém území) jsou bohužel natolik rozsáhlé, že je nemůžeme zveřejnit na tomto místě a případným zájemcům je zašleme v elektronické podobě.
Roční výzkumná zpráva 2008 - průzkum existujících systémů poptávkové veřejné dopravy ve světě i ČR a obecný návrh metodiky pro tvorbu poptávkových systémů
Závěrečná výzkumná zpráva 2009 - návrh legislativních úprav a řešení poptávkové dopravy v modelovém území
Jízdní řády - koncept zastávkových jízdních řádů autobusových linek v modelovém území
Poptávková doprava Strupčice - Sušany - jeden český příklad poptávkové regionální dopravy z malé obce
Bayerische Eisenstein
Mikrobus rozvážející děti od vlakové stanice v Bayerische Eisenstein po okolích osadách, sice není nikterak důstojným dopravním prostředkem, náhodná skupina turistů by se do něj již asi nevešla, přesto se o takovém druhu veřejné dopravy může 50% obcí v Plzeňském kraji o víkendech zatím jen zdát. Aplikací výstupů výzkumného projektu SPVD Alternativní poptávková doprava na venkově, by se mohla tato situace zlepšit.
Foto M. Klas, 11. března 2010

Přihlášení

Vyhledávání

TROLEJBUSY 2021

logo-t21 optimized

   

Projekt vydání dvojice tématických knih k 80. výročí plzeňských trolejbusů a 85. výročí výroby trolejbusů ŠKODA.

   

Oficiální stránka projektu TROLEJBUSY 2021

Official site of the project TROLEJBUSY 2021 (english)

19880215 jh 3prot15tr-414 jiraskovonam

Oslavy dvojitého výročí trolejbusů
Trolleybus double anniversary celebrations:

2.10.2021 - Plzeň