Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Bc. Cír Antonín DiS.


Výuka: Hra na klarinet, saxofon, zobcovou flétnu

Oddělení: Dechové oddělení

Pozice: učitel

V roce 2007 jsem absolvoval konzervatoř v Plzni ve hře na klarinet. V roce 2011 jsem absolvoval bakalářské studium (hudební výchova) na PF v Plzni. Má učitelská praxe trvá 9 let. Jsem členem operního orchestru DJKT v Plzni. Hra na hudební nástroj je jednou z nejkomplexnějších lidských činností. Rozvíjí schopnosti intelektuální, motorické a emoční. Při koordinaci prstů na klapkách nástroje se rozvíjí jemná motorika a představivost. Při hře z not se učíme rychle zpracovávat velké množství různých informací (týkajících se not, taktů, tempa, hlasitosti,...). Hra v souboru vede žáka k odpovědnosti. Hra na dechový nástroj harmonicky a přirozeně rozvíjí dýchání.
Rozvrh hodin učitele
Den Čas (od-do) Místo
Pondělí 14:40 - 19:35 Bolevec uč.196
Úterý 14:30 - 17:45 Sokolovská uč.12
Středa 14:30 - 19:15 Bolevec uč.186
Čtvrtek 13:50 - 17:55 Sokolovská uč.12
Pátek 14:30 - 16:55 Sokolovská uč.12