Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Nováková Svatoslava


Výuka: Hra na klavír

Oddělení: Klavírní oddělení

Pozice: učitel

Učím děti od 5 do 20 let. Žáci vystupují na interních i veřejných koncertech, v sólové, čtyřruční i komorní hře. Od útlého věku se žáci pod mým vedením věnují čtyřruční hře, což je velmi baví a obohacuje. Díky tomu po absolutoriu 1. cyklu (7 let) pokračují i ve 2. cyklu (4 roky) a dokonce i SPD (studium pro dospělé). Mám ráda děti s přiměřenou inteligencí i hudebním nadáním, a hlavně s ochotou pravidelné, systematické domácí přípravy. Učím na bolevecké základní škole, v 1. patře, ve třídě č. 203 na vynikajícím křídle zn. YAMAHA (model č. 5).( Telefon do třídy 378 028 939) Od r. 2000 učím externě na Pedagogické fakultě (Jungmanova ul., Plzeň, v úterý a ve čtvrtek 9 - 13 hod., ve třídě 310, 2. patro.Proto ráda uvítám i studenty gymnázií, kteří by chtěli v budoucnu studovat hudební výchovu na PF a v krátké době je připravím na přijímací zkoušky ze hry na klavír. Vzhledem ke své dlouholeté vyučovatelské praxi (34 let) vítám všechny ochotné zájemce o krásné umění, kteří chtějí natrvalo obohatit svůj vnitřní život. Mé děti: Petr Novák (profesor plzeňské konzervatoře-klavír) www.konzervatorplzen.cz Jana Vonášková-Nováková (členka Smetanova tria-housle) www.triartmanagement.cz Spolu vytváří známé duo sourozenců Novákových.
Rozvrh hodin učitele
Den Čas (od-do) Místo
Úterý 14:00 - 18:05 Bolevec
Středa 13:45 - 18:40 Bolevec
Čtvrtek 14:15 - 18:20 Bolevec