Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Dívčí kapela Grácie

To, že máme v naší škole řadu vynikajících žáků, kteří se umí samostatně a s "grácií" pohybovat na hudební scéně a ještě dokážou získávat ocenění, to nám dělá opravdu velkou radost. Dívčí kapela Grácie se přihlásila do soutěže Dětská Porta a v Krajském kole, které se konalo 11. 11. 2023 získala v kategorii 15 - 20 let opět 1. místo a postup do Republikového finále. Kapela hraje ve složení Mariana Štanglová - kytara, zpěv; Zuzana Slavíková - saxofon, zpěv a Johana Štanglová - mandolína, mandobanjo. Dívky si rády upravují písně Zuzany Navarové, Ivana Mládka, Jaroslava Ježka a dalších nejen českých autorů. Gráciím moc gratulujeme!

Vítáme Vás na internetových stránkách Základní umělecké školy Sokolovská 54 v Plzni


ZUŠ byla založena v červnu roku 1988 jako 5. lidová škola umění v Plzni, se sídlem v areálu 78. MŠ. V roce 2010 bylo ředitelství přestěhováno do prostor Gymnázia Františka Křižíka, kde sídlí dodnes. Ve škole je možné pro děti od věku 5 let studovat tři obory (hudební, taneční, výtvarný). Hlavním zaměřením a cílem vzdělávání naší školy není pouze žáky připravovat pro uměleckou dráhu, ale především z nich vychovávat citově bohaté osobnosti. Učíme je poznávat kulturní hodnoty, vážit si jich a předávat je dalším generacím. Žáci naší školy se seznamují s historií a současností umění a učí se ho vnímat jako prostředek komunikace a sdělení vlastního postoje. Vizí školy je kultivovat osobnost žáka po stránce umělecké - rozvíjet jeho schopnosti, rozumět uměleckému dílu a mít schopnost rozlišovat jeho hodnotu. Naším cílem je vybavit žáky dovednostmi, nezbytnými k realizaci vlastního uměleckého záměru. Vzdělávat a vychovávat budoucí posluchače koncertů, návštěvníky divadel, výstav apod. Podporovat jejich seberealizaci v rámci uměleckého společenství, vést je k toleranci, spolupráci, ale i k důvěře v sebe sama. Připravujeme také budoucí studenty profesionálních hudebních škol a pedagogických fakult na jejich profesionální uměleckou dráhu.