Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

"Malí velcí umělci" 2022

"Malí velcí umělci" zněl název posledního letošního koncertu pořádaného Západočeským hudebním centrem, který za podpory města Plzně a Plzeňského kraje proběhl 5. prosince 2022 v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni. Naši žáci se této akce pravidelně zúčastňují a ani v tomto školním roce neudělali výjimku. 

Od paní učitelky J. Šálkové účinkovala klavíristka Lucie Dvořáková a od paní učitelky J. Lejčkové, L. Podroužkové, E. Kohoutové vystoupilo komorní trio ve složení Jiří Štrunc, Štěpán Blahna - housle a Adam Blahna - klavír.

 

 

Vítáme Vás na internetových stránkách Základní umělecké školy Sokolovská 54 v Plzni


ZUŠ byla založena v červnu roku 1988 jako 5. lidová škola umění v Plzni, se sídlem v areálu 78. MŠ. V roce 2010 bylo ředitelství přestěhováno do prostor Gymnázia Františka Křižíka, kde sídlí dodnes. Ve škole je možné pro děti od věku 5 let studovat tři obory (hudební, taneční, výtvarný). Hlavním zaměřením a cílem vzdělávání naší školy není pouze žáky připravovat pro uměleckou dráhu, ale především z nich vychovávat citově bohaté osobnosti. Učíme je poznávat kulturní hodnoty, vážit si jich a předávat je dalším generacím. Žáci naší školy se seznamují s historií a současností umění a učí se ho vnímat jako prostředek komunikace a sdělení vlastního postoje. Vizí školy je kultivovat osobnost žáka po stránce umělecké - rozvíjet jeho schopnosti, rozumět uměleckému dílu a mít schopnost rozlišovat jeho hodnotu. Naším cílem je vybavit žáky dovednostmi, nezbytnými k realizaci vlastního uměleckého záměru. Vzdělávat a vychovávat budoucí posluchače koncertů, návštěvníky divadel, výstav apod. Podporovat jejich seberealizaci v rámci uměleckého společenství, vést je k toleranci, spolupráci, ale i k důvěře v sebe sama. Připravujeme také budoucí studenty profesionálních hudebních škol a pedagogických fakult na jejich profesionální uměleckou dráhu.