Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Mezinárodní soutěžní úspěchy kytaristy Adama Slunečka

Žák naší školy, kytarista Adam Slunečko si o letních prázdninách od hudby moc neodpočinul. Pilně se totiž věnoval přípravě na dvě mezinárodní kytarové soutěže. A jak to celé dopadlo?

 

Salzburg - "Amadeus International Music Awards": Dvoukolová soutěž proběhla v září 2022. Této soutěže se zúčastnili soutěžící z několika zemí světa. Ve své věkové kategorii Intermediale Talent získal Adam mezi kytaristy vynikající 2. místo.

Vídeň - "BTHVN Wien": Tato dvoukolová soutěž proběhla o měsíc později, v říjnu 2022 a zúčastnili se jí opět soutěžící z několika zemí světa. Adam získal ve své věkové kategorii G mezi kytaristy nádherné 1. místo.
 
Obrovská gratulace a poděkování patří Adamu Slunečkovi a v neposlední řadě skvělé paní učitelce Haně Trnkové. Přejeme stálou motivaci, chuť do práce a těšíme se na další úspěchy!
 

 

Vítáme Vás na internetových stránkách Základní umělecké školy Sokolovská 54 v Plzni


ZUŠ byla založena v červnu roku 1988 jako 5. lidová škola umění v Plzni, se sídlem v areálu 78. MŠ. V roce 2010 bylo ředitelství přestěhováno do prostor Gymnázia Františka Křižíka, kde sídlí dodnes. Ve škole je možné pro děti od věku 5 let studovat tři obory (hudební, taneční, výtvarný). Hlavním zaměřením a cílem vzdělávání naší školy není pouze žáky připravovat pro uměleckou dráhu, ale především z nich vychovávat citově bohaté osobnosti. Učíme je poznávat kulturní hodnoty, vážit si jich a předávat je dalším generacím. Žáci naší školy se seznamují s historií a současností umění a učí se ho vnímat jako prostředek komunikace a sdělení vlastního postoje. Vizí školy je kultivovat osobnost žáka po stránce umělecké - rozvíjet jeho schopnosti, rozumět uměleckému dílu a mít schopnost rozlišovat jeho hodnotu. Naším cílem je vybavit žáky dovednostmi, nezbytnými k realizaci vlastního uměleckého záměru. Vzdělávat a vychovávat budoucí posluchače koncertů, návštěvníky divadel, výstav apod. Podporovat jejich seberealizaci v rámci uměleckého společenství, vést je k toleranci, spolupráci, ale i k důvěře v sebe sama. Připravujeme také budoucí studenty profesionálních hudebních škol a pedagogických fakult na jejich profesionální uměleckou dráhu.