Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

PRAGuitarra Clásica 2021

Žáci naší školy Adam Slunečko a Mariana Štanglová se zúčastnili ve dnech 8. - 9. 5. 2021 prestižní kytarové soutěže PRAGuitarra Clásica 2021, která v letošním roce proběhla online. Celkem se soutěže zúčastnilo na 40 soutěžících. 
Ve II. kategorii získal Adam Slunečko 1. cenu a zvláštní cenu za interpretaci skladby Leo Brouwera. Mariana Štanglová ve stejné kategorii získala 3. cenu.
Adamovi a Marianě moc gratulujeme a učitelům Haně Trnkové a Tomáši Hanzlíčkovi děkujeme za jejich práci při přípravě žáků na tuto prestižní soutěž!
 
                                    Adam Slunečko s paní učitelkou Hanou Trnkovou
                                    Mariana Štanglová

Vítáme Vás na internetových stránkách Základní umělecké školy Sokolovská 54 v Plzni


ZUŠ byla založena v červnu roku 1988 jako 5. lidová škola umění v Plzni, se sídlem v areálu 78. MŠ. V roce 2010 bylo ředitelství přestěhováno do prostor Gymnázia Františka Křižíka, kde sídlí dodnes. Ve škole je možné pro děti od věku 5 let studovat tři obory (hudební, taneční, výtvarný). Hlavním zaměřením a cílem vzdělávání naší školy není pouze žáky připravovat pro uměleckou dráhu, ale především z nich vychovávat citově bohaté osobnosti. Učíme je poznávat kulturní hodnoty, vážit si jich a předávat je dalším generacím. Žáci naší školy se seznamují s historií a současností umění a učí se ho vnímat jako prostředek komunikace a sdělení vlastního postoje. Vizí školy je kultivovat osobnost žáka po stránce umělecké - rozvíjet jeho schopnosti, rozumět uměleckému dílu a mít schopnost rozlišovat jeho hodnotu. Naším cílem je vybavit žáky dovednostmi, nezbytnými k realizaci vlastního uměleckého záměru. Vzdělávat a vychovávat budoucí posluchače koncertů, návštěvníky divadel, výstav apod. Podporovat jejich seberealizaci v rámci uměleckého společenství, vést je k toleranci, spolupráci, ale i k důvěře v sebe sama. Připravujeme také budoucí studenty profesionálních hudebních škol a pedagogických fakult na jejich profesionální uměleckou dráhu.