Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Mezinárodní kytarová soutěž "Anna Amalia Competetion 2021"

Adam Slunečko, kytarista a žák naší školy absolvoval Mezinárodní kytarovou soutěž "Anna Amalia Competetion 2021", která proběhla ve dnech 6. - 11. 4. 2021 v německém Weimaru.......

Soutěže se zúčastnilo celkem 34 nadaných kytaristů z 15-ti zemí světa. Adam soutěžil v I. kategorii do 13-ti let, kde získal 2. cenu.

Zde je odkaz na soutěžní skladbu: https://youtu.be/lMtzdMsjpUk

Adamovi a paní učitelce Haně Trnkové gratulujeme a přejeme hodně sil a nadšení v jejich další společné práci!!!

 

Vítáme Vás na internetových stránkách Základní umělecké školy Sokolovská 54 v Plzni


ZUŠ byla založena v červnu roku 1988 jako 5. lidová škola umění v Plzni, se sídlem v areálu 78. MŠ. V roce 2010 bylo ředitelství přestěhováno do prostor Gymnázia Františka Křižíka, kde sídlí dodnes. Ve škole je možné pro děti od věku 5 let studovat tři obory (hudební, taneční, výtvarný). Hlavním zaměřením a cílem vzdělávání naší školy není pouze žáky připravovat pro uměleckou dráhu, ale především z nich vychovávat citově bohaté osobnosti. Učíme je poznávat kulturní hodnoty, vážit si jich a předávat je dalším generacím. Žáci naší školy se seznamují s historií a současností umění a učí se ho vnímat jako prostředek komunikace a sdělení vlastního postoje. Vizí školy je kultivovat osobnost žáka po stránce umělecké - rozvíjet jeho schopnosti, rozumět uměleckému dílu a mít schopnost rozlišovat jeho hodnotu. Naším cílem je vybavit žáky dovednostmi, nezbytnými k realizaci vlastního uměleckého záměru. Vzdělávat a vychovávat budoucí posluchače koncertů, návštěvníky divadel, výstav apod. Podporovat jejich seberealizaci v rámci uměleckého společenství, vést je k toleranci, spolupráci, ale i k důvěře v sebe sama. Připravujeme také budoucí studenty profesionálních hudebních škol a pedagogických fakult na jejich profesionální uměleckou dráhu.