Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Přijímací řízení 2021/2022

Přijímací talentové zkoušky a zápis do školního roku 2021/2022

Milí zájemci o studium, vážení rodiče,

od 8. června 2021 zahajujeme přijímací řízení do hudebního, výtvarného a tanečního oboru na školní rok 2021/2022. Pokud máte zájem o studium v naší škole, nejprve vyplňte online přihlášku, kterou naleznete zde na webových stránkách v hlavním menu.

Při vyplňování online přihlášky si nezapomeňte vybrat datum a čas, který Vám bude nejlépe vyhovovat pro vykonání přijímací talentové zkoušky.

Po vyplnění a odeslání online přihlášky obdržíte obratem na Váš email rekapitulaci zaslaných údajů s termínem, místem a časem konání přijímací talentové zkoušky. Vámi vyplněná přihláška pro Vás bude připravena v den konání přijímací talentové zkoušky k podpisu (přihlášku musí vlastnoručně podepsat zákonný zástupce).

Na přijímací zkoušku se prosím dostavte v dostatečném časovém předstihu. V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat.

Kritéria přijímacího řízení pro jednotlivé obory: Ke stažení zde

Směrnice o úplatě za vzdělání (školné): Ke stažení zde

noty

! ! !  T ě š í m e   s e   n a   v á s  ! ! !

Vítáme Vás na internetových stránkách Základní umělecké školy Sokolovská 54 v Plzni


ZUŠ byla založena v červnu roku 1988 jako 5. lidová škola umění v Plzni, se sídlem v areálu 78. MŠ. V roce 2010 bylo ředitelství přestěhováno do prostor Gymnázia Františka Křižíka, kde sídlí dodnes. Ve škole je možné pro děti od věku 5 let studovat tři obory (hudební, taneční, výtvarný). Hlavním zaměřením a cílem vzdělávání naší školy není pouze žáky připravovat pro uměleckou dráhu, ale především z nich vychovávat citově bohaté osobnosti. Učíme je poznávat kulturní hodnoty, vážit si jich a předávat je dalším generacím. Žáci naší školy se seznamují s historií a současností umění a učí se ho vnímat jako prostředek komunikace a sdělení vlastního postoje. Vizí školy je kultivovat osobnost žáka po stránce umělecké - rozvíjet jeho schopnosti, rozumět uměleckému dílu a mít schopnost rozlišovat jeho hodnotu. Naším cílem je vybavit žáky dovednostmi, nezbytnými k realizaci vlastního uměleckého záměru. Vzdělávat a vychovávat budoucí posluchače koncertů, návštěvníky divadel, výstav apod. Podporovat jejich seberealizaci v rámci uměleckého společenství, vést je k toleranci, spolupráci, ale i k důvěře v sebe sama. Připravujeme také budoucí studenty profesionálních hudebních škol a pedagogických fakult na jejich profesionální uměleckou dráhu.