Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Orchestr Ambito koncertoval v Českém rozhlasu Plzeň

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 se v Českém rozhlasu Plzeň uskutečnilo další nahrávání pořadu "U muziky s Plzeňáky", tentokrát s orchestrem Ambito ze Základní umělecké školy, Sokolovská 54, Plzeň.

Jak se live natáčení zdařilo, si můžete poslechnout zde:

1. díl:

 https://plzen.rozhlas.cz/orchestr-ambito-ze-zakladni-umelecke-skoly-v-sokolovske-ulici-v-plzni-1-dil-8124746#player=on 

2. díl:

 https://plzen.rozhlas.cz/orchestr-ambito-ze-zakladni-umelecke-skoly-v-sokolovske-ulici-v-plzni-2-dil-8126100

Vítáme Vás na internetových stránkách Základní umělecké školy Sokolovská 54 v Plzni


ZUŠ byla založena v červnu roku 1988 jako 5. lidová škola umění v Plzni, se sídlem v areálu 78. MŠ. V roce 2010 bylo ředitelství přestěhováno do prostor Gymnázia Františka Křižíka, kde sídlí dodnes. Ve škole je možné pro děti od věku 5 let studovat tři obory (hudební, taneční, výtvarný). Hlavním zaměřením a cílem vzdělávání naší školy není pouze žáky připravovat pro uměleckou dráhu, ale především z nich vychovávat citově bohaté osobnosti. Učíme je poznávat kulturní hodnoty, vážit si jich a předávat je dalším generacím. Žáci naší školy se seznamují s historií a současností umění a učí se ho vnímat jako prostředek komunikace a sdělení vlastního postoje. Vizí školy je kultivovat osobnost žáka po stránce umělecké - rozvíjet jeho schopnosti, rozumět uměleckému dílu a mít schopnost rozlišovat jeho hodnotu. Naším cílem je vybavit žáky dovednostmi, nezbytnými k realizaci vlastního uměleckého záměru. Vzdělávat a vychovávat budoucí posluchače koncertů, návštěvníky divadel, výstav apod. Podporovat jejich seberealizaci v rámci uměleckého společenství, vést je k toleranci, spolupráci, ale i k důvěře v sebe sama. Připravujeme také budoucí studenty profesionálních hudebních škol a pedagogických fakult na jejich profesionální uměleckou dráhu.