Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Perla Plzeňského kraje

Dne 19. 10. 2019 proběhl druhý ročník soutěže pro nadané žáky "Perla Plzeňského kraje". 

Za podpory hejtmana Josefa Bernarda se projekt uskutečnil opět na Nové scéně divadla J. K. Tyla v Plzni. Ve vyprodaném divadle mohli diváci za účasti hostů z řad zástupců města Plzně, Plzeňského kraje a spolupracovníků střediska volného času shlédnout skvělé výkony mladých umělců.

Za naši školu byli do soutěže přihlášeni tři zástupci.

1) Taneční formace ze třídy pí. uč. Simony Mikešové

2) Kytarista Adam Slunečko ze třídy pí. uč. Hany Trnkové

3) Smyčcový kvartet ze třídy pí. uč. Jany Lejčkové

Perlu Plzeňského kraje ve své kategorii nakonec vybojoval smyčcový kvartet Jany Lejčkové. 

(zleva Johan Ježek, Kateřina Soumarová, Dorotea Neumannová, Amira Alwai, Jana Lejčková) 

 Všem žákům a jejich pedagogům děkujeme za výbornou reprezentaci naší ZUŠ.

Vítáme Vás na internetových stránkách Základní umělecké školy Sokolovská 54 v Plzni


ZUŠ byla založena v červnu roku 1988 jako 5. lidová škola umění v Plzni, se sídlem v areálu 78. MŠ. V roce 2010 bylo ředitelství přestěhováno do prostor Gymnázia Františka Křižíka, kde sídlí dodnes. Ve škole je možné pro děti od věku 5 let studovat tři obory (hudební, taneční, výtvarný). Hlavním zaměřením a cílem vzdělávání naší školy není pouze žáky připravovat pro uměleckou dráhu, ale především z nich vychovávat citově bohaté osobnosti. Učíme je poznávat kulturní hodnoty, vážit si jich a předávat je dalším generacím. Žáci naší školy se seznamují s historií a současností umění a učí se ho vnímat jako prostředek komunikace a sdělení vlastního postoje. Vizí školy je kultivovat osobnost žáka po stránce umělecké - rozvíjet jeho schopnosti, rozumět uměleckému dílu a mít schopnost rozlišovat jeho hodnotu. Naším cílem je vybavit žáky dovednostmi, nezbytnými k realizaci vlastního uměleckého záměru. Vzdělávat a vychovávat budoucí posluchače koncertů, návštěvníky divadel, výstav apod. Podporovat jejich seberealizaci v rámci uměleckého společenství, vést je k toleranci, spolupráci, ale i k důvěře v sebe sama. Připravujeme také budoucí studenty profesionálních hudebních škol a pedagogických fakult na jejich profesionální uměleckou dráhu.