Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Slavnostní ocenění nejúspěšnějších žáků a pedagogů

V pondělí 30. 9. 2019 proběhlo v prostorách Krajského úřadu v Plzni ocenění nejúspěšnějších žáků a jejich pedagogů, kteří se v loňském školním roce úmistili na předních příčkách v celostátních a mezinárodních soutěžích.

Oceněným poblahopřál hejtman Plzeňského kraje Ing. Josef Bernard, náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Mgr. Ivana Bartošová a vedoucí odboru školství, mládeže a sportu JUDr. Jaroslava Havlíčková MBA.

  

Saxofonové kvarteto ze třídy p. uč. Antonína Círa                                         Ocenění za 1. místo v celostátním kole

 (zleva Jan Rubeš, Lukáš Derner, Aneta Singerová, Adam Singer) 

 

 Akordeonistka Lucie Šlehoferová ze třídy pí. uč. Dany Šaškové                    Ocenění za 1. místo v celostátním kole                       

 

Všem našim žákům a jejich pedagogům děkujeme za výbornou reprezentaci naší ZUŠ.

Vítáme Vás na internetových stránkách Základní umělecké školy Sokolovská 54 v Plzni


ZUŠ byla založena v červnu roku 1988 jako 5. lidová škola umění v Plzni, se sídlem v areálu 78. MŠ. V roce 2010 bylo ředitelství přestěhováno do prostor Gymnázia Františka Křižíka, kde sídlí dodnes. Ve škole je možné pro děti od věku 5 let studovat tři obory (hudební, taneční, výtvarný). Hlavním zaměřením a cílem vzdělávání naší školy není pouze žáky připravovat pro uměleckou dráhu, ale především z nich vychovávat citově bohaté osobnosti. Učíme je poznávat kulturní hodnoty, vážit si jich a předávat je dalším generacím. Žáci naší školy se seznamují s historií a současností umění a učí se ho vnímat jako prostředek komunikace a sdělení vlastního postoje. Vizí školy je kultivovat osobnost žáka po stránce umělecké - rozvíjet jeho schopnosti, rozumět uměleckému dílu a mít schopnost rozlišovat jeho hodnotu. Naším cílem je vybavit žáky dovednostmi, nezbytnými k realizaci vlastního uměleckého záměru. Vzdělávat a vychovávat budoucí posluchače koncertů, návštěvníky divadel, výstav apod. Podporovat jejich seberealizaci v rámci uměleckého společenství, vést je k toleranci, spolupráci, ale i k důvěře v sebe sama. Připravujeme také budoucí studenty profesionálních hudebních škol a pedagogických fakult na jejich profesionální uměleckou dráhu.