Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Poznej svůj talent

 

                    ZNÁTE DOBŘE SVÉHO PŘEDŠKOLÁKA?

·        Brouká si, rád zpívá nebo rád maluje?

·        Tancuje a reaguje, když slyší hudbu?

·        Hledáte místo, kde by využil svoji fantazii, kreativitu? 

 

JIŽ PODEVÁTÉ PRO VÁS OTEVÍRÁME DĚTMI OBLÍBENÝ A RODIČI VYHLEDÁVANÝ PŘEDMĚT: 

POZNEJ SVŮJ TALENT   

PRO PĚTILETÉ PŘEDŠKOLÁKY 

Školní rok 2021/2022

·        první seznámení s kouzelným světem hudby

·        stanou se na chvíli akordeonistou, houslistou, klavíristou, flétnistou, zpěvákem...

·        radost ze společného muzicírování

·        plynulý přechod do dalších oborů, které naše škola nabízí: hudební, taneční a výtvarný

 

TO VŠE POD VEDENÍM ZKUŠENÉHO PEDAGOGA

 

Online zápis již teď na: WWW.ZUSSOK.CZ 

 

Bližší informace: Helena Moulisová, tel. 602 603 231 

             Karel Buble, tel. 721 090 549

Vítáme Vás na internetových stránkách Základní umělecké školy Sokolovská 54 v Plzni


ZUŠ byla založena v červnu roku 1988 jako 5. lidová škola umění v Plzni, se sídlem v areálu 78. MŠ. V roce 2010 bylo ředitelství přestěhováno do prostor Gymnázia Františka Křižíka, kde sídlí dodnes. Ve škole je možné pro děti od věku 5 let studovat tři obory (hudební, taneční, výtvarný). Hlavním zaměřením a cílem vzdělávání naší školy není pouze žáky připravovat pro uměleckou dráhu, ale především z nich vychovávat citově bohaté osobnosti. Učíme je poznávat kulturní hodnoty, vážit si jich a předávat je dalším generacím. Žáci naší školy se seznamují s historií a současností umění a učí se ho vnímat jako prostředek komunikace a sdělení vlastního postoje. Vizí školy je kultivovat osobnost žáka po stránce umělecké - rozvíjet jeho schopnosti, rozumět uměleckému dílu a mít schopnost rozlišovat jeho hodnotu. Naším cílem je vybavit žáky dovednostmi, nezbytnými k realizaci vlastního uměleckého záměru. Vzdělávat a vychovávat budoucí posluchače koncertů, návštěvníky divadel, výstav apod. Podporovat jejich seberealizaci v rámci uměleckého společenství, vést je k toleranci, spolupráci, ale i k důvěře v sebe sama. Připravujeme také budoucí studenty profesionálních hudebních škol a pedagogických fakult na jejich profesionální uměleckou dráhu.