Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Sborový zpěv

Vážení rodiče, zveme všechny žáky školy do vyučovacího předmětu Sborový zpěv. Tato výuka je pro žáky školy zcela ZDARMA.

Věkovou hranicí pro vstup do sboru je dosažení 9. let, školné je v ceně hlavního oboru. Výuka probíhá každé pondělí od 17:15 - 18:45 v aule GFK na ředitelství v Sokolovské 54 

Pěvecký sbor v naší ZUŠ vede paní učitelka Mgr. Zuzana Kuncová, která má s vedením sborů bohaté zkušenosti. Podílela se na vedení sborů v rokycanské ZUŠ, v současné době řídí sbor v ZŠ Jižní předměstí v Rokycanech, podílí se na vedení sboru v DJKT a vede také sbor dospělých ZůziZů.

Několik vět paní učitelky o sborovém zpěvu:

Sborový zpěv je celý můj život a ráda bych, aby duch společného zpívání v dětech stále rostl a sílil. Budu se snažit, abych dětem ukázala tu správnou cestu a aby si našly lásku ke sborovému zpívání.

V případě zájmu volejte: Zuzana Kuncová, tel. 775 605 077

 

Vítáme Vás na internetových stránkách Základní umělecké školy Sokolovská 54 v Plzni


ZUŠ byla založena v červnu roku 1988 jako 5. lidová škola umění v Plzni, se sídlem v areálu 78. MŠ. V roce 2010 bylo ředitelství přestěhováno do prostor Gymnázia Františka Křižíka, kde sídlí dodnes. Ve škole je možné pro děti od věku 5 let studovat tři obory (hudební, taneční, výtvarný). Hlavním zaměřením a cílem vzdělávání naší školy není pouze žáky připravovat pro uměleckou dráhu, ale především z nich vychovávat citově bohaté osobnosti. Učíme je poznávat kulturní hodnoty, vážit si jich a předávat je dalším generacím. Žáci naší školy se seznamují s historií a současností umění a učí se ho vnímat jako prostředek komunikace a sdělení vlastního postoje. Vizí školy je kultivovat osobnost žáka po stránce umělecké - rozvíjet jeho schopnosti, rozumět uměleckému dílu a mít schopnost rozlišovat jeho hodnotu. Naším cílem je vybavit žáky dovednostmi, nezbytnými k realizaci vlastního uměleckého záměru. Vzdělávat a vychovávat budoucí posluchače koncertů, návštěvníky divadel, výstav apod. Podporovat jejich seberealizaci v rámci uměleckého společenství, vést je k toleranci, spolupráci, ale i k důvěře v sebe sama. Připravujeme také budoucí studenty profesionálních hudebních škol a pedagogických fakult na jejich profesionální uměleckou dráhu.