Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Přijímací talentové zkoušky a zápis do školního roku 2019/2020

Milí zájemci o studium, vážení rodiče,

 od 2. května 2019 zahajujeme přijímací řízení do hudebního, tanečního a výtvarného oboru na školní rok 2019/20. Pokud máte zájem o výuku v naší škole, nejprve vyplňte online přihlášku v hlavním menu a poté se dostavte k talentové zkoušce (termíny talentových zkoušek do všech oborů naleznete v dokumentu Přijímací řízení v sekci Download). Vámi vyplněná přihláška pro Vás bude připravena v den konání talentové zkoušky v kanceláři školy k podpisu (přihlášku musí vlastnoručně podepsat zákonný zástupce dítěte)

 

Od září 2019 otevíráme nový obor Elektrický klavír

noty

 

! ! !  T ě š í m e   s e   n a   v á s  ! ! !

Vítáme Vás na internetových stránkách Základní umělecké školy Sokolovská 54 v Plzni


ZUŠ byla založena v červnu roku 1988 jako 5. lidová škola umění v Plzni, se sídlem v areálu 78. MŠ. V roce 2010 bylo ředitelství přestěhováno do prostor Gymnázia Františka Křižíka, kde sídlí dodnes. Ve škole je možné pro děti od věku 5 let studovat tři obory (hudební, taneční, výtvarný). Hlavním zaměřením a cílem vzdělávání naší školy není pouze žáky připravovat pro uměleckou dráhu, ale především z nich vychovávat citově bohaté osobnosti. Učíme je poznávat kulturní hodnoty, vážit si jich a předávat je dalším generacím. Žáci naší školy se seznamují s historií a současností umění a učí se ho vnímat jako prostředek komunikace a sdělení vlastního postoje. Vizí školy je kultivovat osobnost žáka po stránce umělecké - rozvíjet jeho schopnosti, rozumět uměleckému dílu a mít schopnost rozlišovat jeho hodnotu. Naším cílem je vybavit žáky dovednostmi, nezbytnými k realizaci vlastního uměleckého záměru. Vzdělávat a vychovávat budoucí posluchače koncertů, návštěvníky divadel, výstav apod. Podporovat jejich seberealizaci v rámci uměleckého společenství, vést je k toleranci, spolupráci, ale i k důvěře v sebe sama. Připravujeme také budoucí studenty profesionálních hudebních škol a pedagogických fakult na jejich profesionální uměleckou dráhu.