Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Elektrický klavír

Od září 2019 otevíráme nový obor

"Elektrický klavír"

Klavír patří k nejoblíbenějším hudebním nástrojům. Vzhledem k velkému rozmachu digitálních technologií se v posledních letech stal alternativou akustického nástroje klavír elektrický (nazývaný také stagepiano, digitální klavír apod.) Ruku v ruce tím také stoupá počet zájemců o studium hry klasického (akustického) klavíru, kteří ovšem vlastní pouze klavír digitální. Přestože oba typy nástroje mají několik společných vlastností (např. rozměr kláves, výška klaviatury, 2 – 3 pedály), nelze tvrdit, že digitální klavír může být plnohodnotnou náhradou klavíru akustického. S tímto tvrzením logicky přicházejí nejen výrobci a prodejci těchto nástrojů, ale bohužel také mnozí vyučující, kteří nemají možnost si vyzkoušet rozdíl v technice hry a výrazových možnostech obou nástrojů. 

Ke studiu v ZUŠ jsou běžně přijímáni všichni uchazeči o hru na klavír, aniž by byl brán ohled na to, jaký typ nástroje mají žáci doma k dispozici. Obzvláště pro malé děti, pokud cvičí pouze na digitální klavír, je hra na akustický klavír pouze v ZUŠ velmi náročná a nedosahuje požadovaných výsledků. Důsledkem jsou nejen zbytečné kompromisy ze strany učitele a rodičů, ale v mnohých případech i předčasné ukončení studia na ZUŠ nebo přinejmenším přechod na jiný nástroj. 

Z těchto důvodů jsme se v naší ZUŠ rozhodli otevřít plnohodnotné studium digitálního klavíru. Tento obor není určen vyznavačům klasického zvuku nebo žákům, připravujícím se na dráhu profesionálního klavíristy. Je však zcela dostačující pro zájemce, kteří preferují hraní především pro radost a své vlastní obohacení. Nezanedbatelnou součástí hry na tento nástroj může být také využití IT technologií, především různých aplikací pro tablety a chytré telefony. Výběr literatury pro digitální klavír se více orientuje na jiné oblasti, než na tzv. klasickou hudbu, i když některé instruktivní skladby mohou být totožné. 

V případě zájmu by přechod stávajícím žákům předmětu Hra na klavír ke studiu digitálního klavíru neměl činit potíže. Opačná změna nástroje je však, zvláště pro malé děti, zcela nevhodná.

 

 

 

 

Vítáme Vás na internetových stránkách Základní umělecké školy Sokolovská 54 v Plzni


ZUŠ byla založena v červnu roku 1988 jako 5. lidová škola umění v Plzni, se sídlem v areálu 78. MŠ. V roce 2010 bylo ředitelství přestěhováno do prostor Gymnázia Františka Křižíka, kde sídlí dodnes. Ve škole je možné pro děti od věku 5 let studovat tři obory (hudební, taneční, výtvarný). Hlavním zaměřením a cílem vzdělávání naší školy není pouze žáky připravovat pro uměleckou dráhu, ale především z nich vychovávat citově bohaté osobnosti. Učíme je poznávat kulturní hodnoty, vážit si jich a předávat je dalším generacím. Žáci naší školy se seznamují s historií a současností umění a učí se ho vnímat jako prostředek komunikace a sdělení vlastního postoje. Vizí školy je kultivovat osobnost žáka po stránce umělecké - rozvíjet jeho schopnosti, rozumět uměleckému dílu a mít schopnost rozlišovat jeho hodnotu. Naším cílem je vybavit žáky dovednostmi, nezbytnými k realizaci vlastního uměleckého záměru. Vzdělávat a vychovávat budoucí posluchače koncertů, návštěvníky divadel, výstav apod. Podporovat jejich seberealizaci v rámci uměleckého společenství, vést je k toleranci, spolupráci, ale i k důvěře v sebe sama. Připravujeme také budoucí studenty profesionálních hudebních škol a pedagogických fakult na jejich profesionální uměleckou dráhu.